Nestor Education & Photography SRL


Sediul social: Calea Serban Voda Nr. 180A, etaj 1, ap. 1, sector 4, Bucuresti, Romania


Nr.ord.reg.com./an J40/16196/2017


CUI 38247670


Contul: RO25INGB0000999907255867


Banca: ING Office Dorobanti


Capital social: 400 Lei


Tel: +40767911705 / +40767911706


E-mail: marius@mariusnestor.ro